Start

Familjehuset

Familjehuset kommer att drivas i projektform de första 3 åren, därefter kommer Familjehuset att drivas som ett socialt företag.


Vårt mål är att starta vår verksamhet i Göteborg under 2023 för barn och ungdomar i ”riskzonen” som ännu inte hamnat i kriminalitet och drogmissbruk. Men som är de blivande kandidater om de inte får alternativ.


Målet med verksamheten är att ge barn- och ungdomar mellan 13-20 år, framtidsvisioner med mål och mening om vad de verkligen vill göra med sina liv och hjälpa dem att praktiskt förverkliga sina drömmar.


Genom vårt stöd med läxhjälp ger vi dem förutsättningar att gå ur skolan med behörighet för att söka vidare till högre studier. Med vårt helhetsperspektiv med vuxenstöd kommer ungdomarna få de förutsättningar som krävs för att röra sig i rätt riktning. De får här möjlighet att tro på sig själva och ta befälet över sina egna liv.


Vårt program innefattar läxhjälp, stresshantering, kommunikation, konflikthantering, relations-hantering och enskild livscoachning. Verksamheten kommer också att ha vuxna förebilder, föreläsare och olika skapande kvällar där vi ger dessa ungdomar kraft till att steg för steg börja regissera sina egna liv och öden.


Vi kommer att arbeta tillsammans med engagerade lärare av olika slag och andra frivilliga människor, som också brinner för att ge dessa ungdomar rätt stöd och förutsättningar.


Familjehuset kommer att efterlikna den familjeliknande miljön så långt det är möjligt. Detta för att många av våra ungdomar inte har en familj som har förmågan att fylla det grundläggande behov av trygghet och stabilitet som behövs för att utvecklas positivt.


Hemmet och familjen är den plattform och den stabila grund ungdomar behöver för att bygga upp sina liv. Hemmet och familjen ska vara den plats där man får stöd och hämtar kraft och inspiration. Det är i hemmen ungdomarna ska få vilan och återhämtningen. Eftersom det är bristfälligt eller helt obefintligt för många av ungdomarna, ska vi skapa ett hus som ger ungdomarna en familjeliknande plattform av stabilitet och trygghet som hemmet och familjen utgör. I Familjehuset kommer de kunna bygga upp sina liv, mål och drömmar succsesivt.


Med Familjehuset kommer vi med vår läxhjälp att ge många ungdomar de förutsättningar de behöver för att gå ut skolan med behöriga betyg samtidigt som de får den familjeliknande grund som livet kräver.


Familjehuset kommer att:

  • Skapa rätt förutsättning för ungdomar mellan 13-20 år.
  • Förhindra att ungdomar hamnar i utanförskap.
  • Ge ungdomarna framtidsvisioner med mål och mening.
  • Ge ungdomarna läxhjälp och bra vuxna förebilder.
  • Vara ett komplement till de resurser som redan finns i samhället.
  • Bedriva verksamheten under samma tak. Det här är en helhetslösning.
  • Hjälpa människor i utanförskap in i arbetslivet.
  • Sälja Tjänsten till offentlig sektor.

Initiativtagare till Familjehuset är:


Sofia Andersson-Frindi arbetar som coach/rekryteringskonsult på LENZO Utveckling & Rekrytering AB (www.lenzo.se) och är sedan 2001 utbildad för att arbeta med medarbetarutveckling och friskvårdsfrågor. Hon har sedan dess arbetat med utveckling av människor och företag både individuellt av människor och företag både individuellt och i grupp.

Hon arbetar även med organisationsutveckling, rekrytering, teambuilding samt inspirationsföreläsningar. Hon har alltid varit engagerad i barn och ungdomar som hamnat snett och har sedan 9 år tillbaka väntat på rätt tid att starta upp Familjehuset.

Lennart Karlsson arbetar nu som VD/Rekryteringskonsult på LENZO Utveckling & Rekrytering AB (www.lenzo.se) han har arbetat med ledande befattningar i över 25 år, inom transport, logistik, bl. a som VD i 13 år för ett bolag med 150 medarbetare.

En stora erfarenhet av olika människotyper i sitt yrkesliv har gjort att han kan se människors olika behov och förutsättningar. Han menar att ett ledarskap i första hand handlar om att vara ett bra föredöme.

Med ett alltid lika starkt engagemang i det han gör, ser han fram emot att bygga upp denna verksamhet för ungdomar, då han ser att detta är komplementet på vad som krävs för att ge dessa ungdomar i ”riskzonen” rätt förutsättningar.

Uppdaterad 2020-06-02