Start


Vill du vara med och stödja Familjehuset?

Just nu sker allt arbete med Familjehuset på ideell basis och kommer så att göra ett tag till. Men visst finns det omkostnader när man ska starta en verksamhet! Vill du vara med och bidra för att hjälpa oss så att vi kan komma igång med vår verksamhet blir vi så tacksamma. Du kan använda swishkontot här. Vi kommer regelbundet att berätta vad vi använder pengarna till och hur arbetet fortlöper här på hemsidan. Just nu är vi positiva när det gäller lokaler och vi har också fått mycket god respons från olika företag som vill finnas med som sponsorer liksom privatpersoner som vill vara med och bidra. 

Är du en av dem som känner att du på riktigt vill skapa förändring och vara med och göra skillnad så har du möjligheten nu via vårt swishkonto.

Scanna QR-koden eller använd telefonnumret. Vi är så glada för var och en som vill engagera sig på olika sätt!


LENZO & Familjehuset.com

LENZO är ett företag som främst arbetar med ledarskap, kultur och värderingar i företaga och organisationer. LENZO är ett värdegrundstyrt företag som också arbetar ideellt med SOCIAL HÅLLBARHET genom att bygga broar mellan affärslivet och människor i utanförskap. Vårt mål är inte att rädda människor, utan att jobba proaktivt och skapa förutsättningar så människor slipper bli räddade.  

Med tanke på hur samhället ser ut idag kopplat till gängkriminalitet, drogmissbruk och skjutningar har LENZO skapat ett ideellt projekt som heter Familjehuset.com som i förebyggande syfte skall hjälpa ungdomar att gå ut grundskolan med behöriga betyg genom att öka tron hos på sig själv, läxhjälp och enskild coachning.   Familjehusets tänkta projektledare är rektor och på plats kommer det att finnas behöriga lärare.

Familjehuset ska efterlikna hemmet så långt som det är möjligt, ungdomarna ska mötas av doften av nybakt bröd, en rofylld atmosfär, en varm hand på axeln och någon som bryr sig och frågar hur dagen varit. På så vis erbjuder familjehuset ett helhetsperspektiv. 

En viktig förutsättning för att de ska nå sina mål är att vi först hjälper dem med att hitta sin mening, sitt syfte, och motivation genom att medvetandegöra ungdomarnas individuella styrkor, drivkrafter, talanger, drömmar och framtidsvisioner.  

Vi hjälper de sedan praktiskt att steg för steg förverkliga sina liv, mål och drömmar. För att nå dessa mål så kommer vi även att arbeta parallellt med stresshantering, konflikthantering, mental träning, fysisk träning, självkänsla och självbild.  

Vi har som mål att starta ett familjehus i Göteborg under 2023 och behöver nu er hjälp då vi är i startgroparna för att bygga upp organisationen. Till projektet söker vi hjälp med ideell kompetens och hjärta inom följande områden:

·       Juridik

·       Ekonomi

·       Sponsring

·       Marknadsföring/sociala medier

Har du eller känner du någon med dessa kompetenser? Vill du vara med att skapa förutsättningar som ger våra ungdomar en trygg plattform där de kan få stöd, hopp och tro på sig själva till att kunna förverkliga sina liv, mål och drömmar och som leder till att de i framtiden kan bidra med sina fantastiska talanger till vårt samhälle! Tack på förhand! Hör av er till:

Lennart Karlsson

Mobil: 070-633 90 98

E-post: lennart.karlsson@lenzo.se

Sofia Andersson-Frindi,

Mobil: 070-644 44 76 

E-post: sofia.andersson@lenzo.se

Elsemarie Hallqvist

Mobil: 073-620 29 48

E-post: elsemarie.hallqvist@familjehuset.com

Webb: www.familjehuset.com


Verksamhetsbeskrivning och bakgrund

Familjehuset är ett projekt som satsar på samhällets framtid: våra barn och ungdomar. Vi vill att varje ungdom ska kunna bidra med sina unika styrkor och talanger till samhället. Familjehuset ger ungdomarna framtidstro, hopp och mening med sina liv och stöd för att kunna gå ut skolan med behöriga betyg och därmed förbereda sig för ett kommande yrkesliv. 

Modellen

Familjehuset kommer att efterlikna en trygg hemmiljö så långt det är möjligt. Detta för att vi tror att grundläggande behov och trygghet skapas i den miljö som en stabil familj och gemenskap kan erbjuda. Familjer kan se ut på olika sätt och därför kan Familjehuset vara ett gott alternativ för de barn och ungdomar som annars riskerar att växa upp i en dysfunktionell och destruktiv miljö. En människa som har huvudet precis ovanför vattenytan kan bara fokusera på överlevnad. Det är på det sättet många av våra ungdomar idag lever. Familjehuset kommer vara platsen där de kan gå iland och hitta den stabilitet och den trygghet som gör att de kan börja bygga upp ett liv med mål och mening.

Familjen och hemmet är en stabil grund där barn och ungdomar ska kunna bygga upp sina liv. Familjen och hemmet ska vara en plats där man får stöd och hämtar kraft. Det är i hemmet man ska få vila och återhämtning. Idag saknar många barn och ungdomar denna grund och därför ska vi skapa ett hus och en typ av hem som erbjuder denna plattform av stabilitet och trygghet.  

Vi tror på att arbeta holistiskt så tillsammans med Familjehuset kommer vi parallellt att göra en nationell samhällsinsats genom att marknadsföra och sprida vår kompetens och våra erfarenheter till andra aktörer i samhället. Familjehuset vill arbeta utifrån social hållbarhet genom att erbjuda kostnadsfria föreläsningar och utbildningar till skolor och företag för att belysa bl.a. hur dessa kan bygga goda kulturer, sätta upp tydliga grundvärderingar och skapa psykologisk trygghet. Ur ungdomarnas perspektiv hur dessa kan träna emotionell intelligens, utveckla sitt självledarskap, stärka sin självkänsla och egenvärde - allt med syfte att i förlängningen bidra till att skapa ett bättre samhälle för oss alla. 

Initiativtagare till Familjehuset är:


Sofia Andersson-Frindi är delägare för LENZO Utveckling & Rekrytering AB och arbetar som ledarskaps utvecklare /utbildare  på LENZO  (www.lenzo.se

Sofia är en humanist, visionär- och entreprenör som  brinner för social hållbarhet. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med människor i olika former av utsatthet. Hon har alltid varit engagerad i barn och ungdomar som hamnat/ varit på väg att hamna snett och har en djup förståelse för vad som kan hända om en människa inte får rätt förutsättningar i tid. Hon har därför tillsammans med Lennart skapat detta projekt och inväntat rätt tid att få starta upp familjehuset!

Lennart Karlsson  är delägare för LENZO Utveckling & Rekrytering AB  och arbetar som VD/Rekryteringskonsult på LENZO (www.lenzo.se). Han har arbetat med ledande befattningar i över 30 år, inom transport, logistik.

Hans stora erfarenhet av olika människotyper i sitt yrkesliv har gjort att han kan se människors olika personligheter och behov. Han menar att ett bra  ledarskap i första hand handlar om att skapa rätt förutsättningar för de man leder och att vara ett bra föredöme.

Med ett alltid lika starkt engagemang i det han gör, ser han fram emot att bygga upp denna verksamhet för ungdomar, då han ser att detta är komplementet på vad som krävs för att ge dessa ungdomar i ”riskzonen” rätt förutsättningar.

Projektledare

Elsemarie Hallqvist är rektor och musiklärare och projektledare för Familjehuset.  Idag arbetar Elsemarie som bitr rektor på Frejaskolan i Tynnered och har tidigare varit rektor för Nytorpsskolan i Hammarkullen där hon under tre år tillsammans med övrig personal arbetade med goda resultat för att vända en nedåtgående skola. Elsemarie har sedan 20 år arbetat som skolledare och verksamhetschef från grundskola upp till komvux och också varit rektor för SFI under flyktingvågen 2015.

Elsemarie är liksom Sofia en humanist, visionär- och entreprenör som brinner för människors lika värde och ser att det måste få konsekvenser i vår egen vardag om vi menar vad vi säger. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och unga vuxna som är i behov av stöd för att kunna ta sig vidare mot utbildning och ett jobb. Elsemarie arbetar efter två motton: ”Människan först” och ”Ge hjälpen när den behövs där den behövs”. Elsemarie har tidigare tillsammans med två kollegor startat en fristående skola med musikklasser i Örebro och har alltid haft modet att hitta vägar fram där det kan se ut som att hinder vill stänga.