Start

LENZO & Familjehuset.com

LENZO är ett företag som främst arbetar med ledarskap, kultur och värderingar i företaga och organisationer. LENZO är ett värdegrundstyrt företag som också arbetar ideellt med SOCIAL HÅLLBARHET genom att bygga broar mellan affärslivet och människor i utanförskap. Vårt mål är inte att rädda människor, utan att jobba proaktivt och skapa förutsättningar så människor slipper bli räddade.  

Med tanke på hur samhället ser ut idag kopplat till gängkriminalitet, drogmissbruk och skjutningar har LENZO skapat ett ideellt projekt som heter Familjehuset.com som i förebyggande syfte skall hjälpa ungdomar att gå ut grundskolan med behöriga betyg genom att öka tron hos på sig själv, läxhjälp och enskild coachning.   Familjehusets tänkta projektledare är rektor och på plats kommer det att finnas behöriga lärare.

Familjehuset ska efterlikna hemmet så långt som det är möjligt, ungdomarna ska mötas av doften av nybakt bröd, en rofylld atmosfär, en varm hand på axeln och någon som bryr sig och frågar hur dagen varit. På så vis erbjuder familjehuset ett helhetsperspektiv. 

En viktig förutsättning för att de ska nå sina mål är att vi först hjälper dem med att hitta sin mening, sitt syfte, och motivation genom att medvetandegöra ungdomarnas individuella styrkor, drivkrafter, talanger, drömmar och framtidsvisioner.  

Vi hjälper de sedan praktiskt att steg för steg förverkliga sina liv, mål och drömmar. För att nå dessa mål så kommer vi även att arbeta parallellt med stresshantering, konflikthantering, mental träning, fysisk träning, självkänsla och självbild.  

Vi har som mål att starta ett familjehus i Göteborg under 2023 och behöver nu er hjälp då vi är i startgroparna för att bygga upp organisationen. Till projektet söker vi hjälp med ideell kompetens och hjärta inom följande områden:

·       Juridik

·       Ekonomi

·       Sponsring

·       Marknadsföring/sociala medier

Har du eller känner du någon med dessa kompetenser? Vill du vara med att skapa förutsättningar som ger våra ungdomar en trygg plattform där de kan få stöd, hopp och tro på sig själva till att kunna förverkliga sina liv, mål och drömmar och som leder till att de i framtiden kan bidra med sina fantastiska talanger till vårt samhälle! Tack på förhand! Hör av er till:

Lennart Karlsson

Mobil: 070-633 90 98

E-post: lennart.karlsson@lenzo.se

Sofia Andersson-Frindi,

Mobil: 070-644 44 76 

E-post: sofia.andersson@lenzo.se

Elsemarie Hallqvist

Mobil: 073-620 29 48

E-post: elsemarie.hallqvist@familjehuset.com

Webb: www.familjehuset.com

Familjehuset

Familjehuset kommer att drivas i projektform de första 3 åren, därefter kommer Familjehuset att drivas som ett socialt företag.


Vårt mål är att starta vår verksamhet i Göteborg under 2023 för barn och ungdomar i ”riskzonen” som ännu inte hamnat i kriminalitet och drogmissbruk. Men som är de blivande kandidater om de inte får alternativ.


Målet med verksamheten är att ge barn- och ungdomar mellan 13-20 år, framtidsvisioner med mål och mening om vad de verkligen vill göra med sina liv och hjälpa dem att praktiskt förverkliga sina drömmar.


Genom vårt stöd med läxhjälp ger vi dem förutsättningar att gå ur skolan med behörighet för att söka vidare till högre studier. Med vårt helhetsperspektiv med vuxenstöd kommer ungdomarna få de förutsättningar som krävs för att röra sig i rätt riktning. De får här möjlighet att tro på sig själva och ta befälet över sina egna liv.


Vårt program innefattar läxhjälp, stresshantering, kommunikation, konflikthantering, relations-hantering och enskild livscoachning. Verksamheten kommer också att ha vuxna förebilder, föreläsare och olika skapande kvällar där vi ger dessa ungdomar kraft till att steg för steg börja regissera sina egna liv och öden.


Vi kommer att arbeta tillsammans med engagerade lärare av olika slag och andra frivilliga människor, som också brinner för att ge dessa ungdomar rätt stöd och förutsättningar.


Familjehuset kommer att efterlikna den familjeliknande miljön så långt det är möjligt. Detta för att många av våra ungdomar inte har en familj som har förmågan att fylla det grundläggande behov av trygghet och stabilitet som behövs för att utvecklas positivt.


Hemmet och familjen är den plattform och den stabila grund ungdomar behöver för att bygga upp sina liv. Hemmet och familjen ska vara den plats där man får stöd och hämtar kraft och inspiration. Det är i hemmen ungdomarna ska få vilan och återhämtningen. Eftersom det är bristfälligt eller helt obefintligt för många av ungdomarna, ska vi skapa ett hus som ger ungdomarna en familjeliknande plattform av stabilitet och trygghet som hemmet och familjen utgör. I Familjehuset kommer de kunna bygga upp sina liv, mål och drömmar succsesivt.


Med Familjehuset kommer vi med vår läxhjälp att ge många ungdomar de förutsättningar de behöver för att gå ut skolan med behöriga betyg samtidigt som de får den familjeliknande grund som livet kräver.


Familjehuset kommer att:

  • Skapa rätt förutsättning för ungdomar.
  • Förhindra att ungdomar hamnar i utanförskap.
  • Ge ungdomarna framtidsvisioner med mål och mening.
  • Ge ungdomarna läxhjälp och bra vuxna förebilder.
  • Vara ett komplement till de resurser som redan finns i samhället.
  • Bedriva verksamheten under samma tak. Det här är en helhetslösning

Initiativtagare till Familjehuset är:


Sofia Andersson-Frindi är delägare för LENZO Utveckling & Rekrytering AB och arbetar som ledarskaps utvecklare /utbildare  på LENZO  (www.lenzo.se

Sofia är en humanist, visionär- och entreprenör som  brinner för social hållbarhet. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med människor i olika former av utsatthet. Hon har alltid varit engagerad i barn och ungdomar som hamnat/ varit på väg att hamna snett och har en djup förståelse för vad som kan hända om en människa inte får rätt förutsättningar i tid. Hon har därför tillsammans med Lennart skapat detta projekt och inväntat rätt tid att få starta upp familjehuset!

Lennart Karlsson  är delägare för LENZO Utveckling & Rekrytering AB  och arbetar som VD/Rekryteringskonsult på LENZO (www.lenzo.se). Han har arbetat med ledande befattningar i över 25 år, inom transport, logistik.

Hans stora erfarenhet av olika människotyper i sitt yrkesliv har gjort att han kan se människors olika personligheter och behov. Han menar att ett bra  ledarskap i första hand handlar om att skapa rätt förutsättningar för de man leder och att vara ett bra föredöme.

Med ett alltid lika starkt engagemang i det han gör, ser han fram emot att bygga upp denna verksamhet för ungdomar, då han ser att detta är komplementet på vad som krävs för att ge dessa ungdomar i ”riskzonen” rätt förutsättningar.

Projektledare

Elsemarie Hallqvist är rektor och musiklärare och projektledare för Familjehuset.  Idag arbetar Elsemarie som bitr rektor på Frejaskolan i Tynnered och har tidigare varit rektor för Nytorpsskolan i Hammarkullen där hon under tre år tillsammans med övrig personal arbetade med goda resultat för att vända en nedåtgående skola. Elsemarie har sedan 20 år arbetat som skolledare och verksamhetschef från grundskola upp till komvux och också varit rektor för SFI under flyktingvågen 2015.

Elsemarie är liksom Sofia en humanist, visionär- och entreprenör som brinner för människors lika värde och ser att det måste få konsekvenser i vår egen vardag om vi menar vad vi säger. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och unga vuxna som är i behov av stöd för att kunna ta sig vidare mot utbildning och ett jobb. Elsemarie arbetar efter två motton: ”Människan först” och ”Ge hjälpen när den behövs där den behövs”. Elsemarie har tidigare tillsammans med två kollegor startat en fristående skola med musikklasser i Örebro och har alltid haft modet att hitta vägar fram där det kan se ut som att hinder vill stänga.